Prøv gratis klik her 

 
Svineblog      Mælkeblog      Markedsmanager      Kontakt Agrocom.dk

Innovation      Driftsfællesskaber      Driftsledelse      Rekruttertering

Tilmelding
Forside
Landmandspriser
Analyser & Anbefalinger
Svineblog
Mælkeblog
Uge resumé
Login
 
Udskriv     Vis arkiv 

Se andre anlyser klik på link nedenfor


Hvede      Byg      Majs      Rapsfrø      Gødning     WASDE

US Dollar     Renter     Råolie (Brent) 
   Sojaskrå    Fiskemel 

   

 

 

 
Opdateret 15.12.2017 kl. 15:40
 
Opdateret 15.12.2017

Prispositiv uge - trods alt

Noteringen på slagtesvin i Danmark og afregningspriserne på slagtesvin i Tyskland får det sædvanlige juletryk i nedadgående retning i den kommende uge, men trods de markant lavere priser på slagtesvin i vores del af verden, er nyhederne i denne uge faktisk prispositive for 2018.

I Kina viser den seneste svinetælling nemlig et fald i antallet af svin på 6,3 procent og et fald i antallet af søer på 5,6 procent. I den forbindelse skal man huske på, at mere end halvdelen af den globale svinebestand er kinesisk. Dermed ser vi nu konsekvensen af det fald i de kinesiske afregningspriser på slagtesvin, som har præget den første del af 2017.

I forvejen er pristrenden i Kina vendt, efter de kinesiske priser er brudt over 14,75 kroner og over 100 dages glidende gennemsnit og man kan således sige, at svinetællingen bare bekræfter, hvad priskurven allerede har fortalt os. Nemlig at det kinesiske marked nu er præget af et underudbud af slagtesvin og det kan selvfølgelig få betydning for den danske eksport af svinekød til netop Kina i 2018.

I Chicago blev priserne på slagtesvin sendt ned først på ugen og en overgang så det faktisk ud til, at vi måske ville få et nedadgående og dermed prisnegative gennembrud på den amerikanske svinekødsbørs. Markedet kunne dog ikke finde det nedadgående moment og i stedet så vi et kraftigt rebound. Bryder priserne over 1,65 dollar, skal vi teknisk set vente stigninger til området omkring 2 dollar pr kg.

Ugen har også budt på rådsmøder i henholdsvis den amerikanske forbundsbank og den europæiske centralbank. Forbundsbanken hævede som ventet renten og fastholdt forventningerne til 2018. Det er forventninger, som indeholder tre rentestigninger. Centralbanken fastholdt omvendt den lempelige pengeolitik og fastslog, at centralbanken fortsætter sit obligationsopkøbsprogram frem til september og længere, hvis centralbanken finder det nødvendigt. Det betyder alt andet lige, at renteforskellen imellem Euroland og USA vil fortsætte med at stige og det er dollarpositivt.

2017 blev indledt med flotte stigninger i afregningspriserne på slagtesvin i Europa, men en våd sommer, en dyb dollarkorrektion og et prisdrop i Kina tog pyntet af den ellers gode start på året. Nu er de kinesiske priser vendt og vi har fået pengepolitiske beslutninger, som taler for, at dollaren også vender, men hvad med sommervejret, ja vi ved det ikke. To ud af tre er imidlertid to afgørende skridt på vejen imod bedre priser og så kan vi da håbe på, at vejrguderne er lidt mere venlige i 2018, end de var i 2017.
 
 
 

 

Opdateret 06.12.2017

Prisgennembrud i Kina

I de månedlige WASDE rapporter fra USDA er vil længe blevet fortalt, at dette års kinesiske majsavl er god og at avlen kun falder marginalt til trods for, at de kinesiske majsarealer faldt markant i år. Samtidig taler lokale kinesiske analytikere om, at importkvoterne på majs til Kina bliver brugt op i år, på grund af høstforhold som udløste store tab af kvalitet i form af majskolber, som mugnede inden de blev høstet.

Spørgsmålet er så, om USDA har et for optimistisk billede af den kinesiske forsyningssituation med majs i Kina, hvor USDA forventer, at der "kun" skal trækkes imellem 20 og 25 millioner tons på de kinesiske majslagre i dette høstår, som det fremgår af grafen, som viser udviklingen i majsbalancen i Kina, eller om lagertrækket bliver endnu større.

N.B. Klik på grafer/billeder for stort format
 
 

Prisen lyver ikke

Ser man på prisudviklingen i henholdsvis USA og Kina, ser det faktisk ud til, at det lokale kinesiske marked har et forsyningsproblem. De amerikanske majspriser er nemlig faldet tilbage hen over høstperioden i USA, men i Kina har høstpresset på de kanter ikke formået at sende priserne ned.

I stedet er priserne brudt over 250/260 dollar på majsbørsen i kinesiske Dalian, og det prisgennembrud vender den langsigtede kinesiske majspristrend til stigende og ajspriserne er nu dels på sit højeste niveau i mere end et år og dels næsten dobbelt så høje som i USA.

Man siger, at priserne og trenden viser os de grundlæggende forhold og gælder det også i dette tilfælde, så ser det faktisk ud til, at USDA´s tale om meget store kinesiske majsforsyninger, måske ikke er helt rigtige og med en pris i Kina, som er dobbelt så høj som i USA, er det nok ikke meget forkert, at lokale analysefirmaer i Kina forventer, at de kinesiske importkvoter bliver brugt op i år og at Kina således øger importen af majs betydeligt. Sker det, vil det få positiv betydning på majspriserne og med prislighed imellem hvede og majs i Europa og en massiv majsimport til EU landene, kan majsen ikke stige meget, uden det også påvirker hvedepriserne.
 
 

Prisgennembrud på slagtesvin

Sammenligner man priskurven på majs på børsen i Dalian med priskurven på slagtesvin i Kina, må man erkende, at der er en vis prissammenhæng. Det får vi bekræftet nu, hvor priserne på slagtesvin i Kina går i vejret sammen med de kinesiske majspriser og efter brud over 15,00 kroner pr kg slagtesvin, er den langsigtede faldende trend brudt.

At den kinesiske pristrend på slagtesvin vender til stigende, er absolut ingen ulempe for de danske afsætningsmuligheder på det kinesiske marked, men langsigtet er det langt mere interessant at notere sig, at den kinesiske majsforsyning er havnet et sted, hvor det blot er et spørgsmål om, hvor længe lagrene strækker, inden Kina melder sig ind på det globale majsmarked, som måske verdens største importnation - lige som de allerede er det på sojamarkedet.

Det betyder jo også, at de kineiske majspriser forbliver relativt høje og at det således vil koste mere at lave et kg svinekød i Kina, end i den del af verden, som eksporterer afgrøder til blandt andet Kina. Eller skrevet med andre ord så er det her en ekstremt interessant udvikling for svineproducenterne i Brasilien, USA og Europa.
 
 

 

Seneste analyse
Opdateret 29.11.2017

Resumé

2017 startede særdeles positivt for afregningspriserne på slagtesvin, men en kold sommer i kombination med en lavere dollar samt et svagt kinesiske marked ramte efterspørgslen. Det er dog værd at bemærke, at udbuddet af slagtesvin ikke er gået i vejret og dermed skal der blot en lille bedring i efterspørgslen til, inden slagtesvinemarkedet igen er på sporet. Vi må erkende, at vi starter 2018 lavere end tidligere forventet, men det er ikke ensbetydende med, at 2018 bliver et dårligt år for svineproduktionen i Danmark.

Efter et stort og måske overgjort rally på smågrisemarkedet først på året har vi set et tilsvarende drop hen over efteråret, imens de grundlæggende forhold taler imod, at priserne vil fortsætte ned, men nok også at de vil vende tilbage til de højder, som vi oplevede først på året og de tekniske forhold bekræfter den antagelse
 
 

Slagtesvin

 

 
 
 

Stadig grund til optimisme

Der er ingen tvivl om, at på den måde 2017 blev indledt, havde vi ventet os mere af prisudviklingen på slagtesvin hen over året, men de positive takter blev skudt i sænk af en våd sommer, en svag dollar og et ringe kinsisk marked. Alle faktorer som reducerede efterspørgslen efter svinekød, men det er dog værd at notere sig, at den bedre økonomi, som kombinationen relativt høje afregningspriser på slagtesvin og lave foderomkostninger har givet svineproduktionen, ikke har sat gang i en øget produktion.

Ser man på udviklingen i antallet af slagtninger i Tyskland, har produktionen stabiliseret sig og i Danmark samt Holland er slagtningerne faldet i de senere år. Produktionen af slagtesvin i vores del af verden er således ikke gået i vejret og det taler imod, at priserne på slagtesvin skal ned i et produktionsbegrænsende niveau igen - altså ned under 9,25 kroner. Efter en mindre end ventet top i sommer og et dybt fald hen over efteråret, er spørgsmålet dog, om der er efterspørgsel nok til at drive priserne i vejret igen.

For det første er en våd og kold sommer i 2017 ikke ensbetydende med, at sommeren bliver tilsvarende i 2018, men dertil kommer, at den økonomiske vækst i især den nordlige del af Euroland atter er på sporet og det er absolut ingen ulempe for afsætningsmulighederne på svinekød.

Jo jo det er meget godt, men er der ikke også noget med, at de kinesiske priser på svinekød er faldet efter en stigning i produktionen på de kanter og  at det har ramt den danske afsætning af svinekød i Kina? Jo det er rigtigt. Kina har afskaffet deres støtteopkøb af majs til statslagrene og den beslutning tog luften ud af de kinesiske majspriser, som er faldet fra 245 til 145 kroner pr 100 kg majs i perioden fra 2015 til 2017 med lavere kinesiske foderomkostninger til følge.

De lavere majspriser har imidlertid også reduceret arealet med majs i Kina og imens majspriserne på verdensmarkedet er presset af de høje amerikanske udbytter, er majspriserne i Kina gået i vejret. Dermed koster majs i Kina igen dobbelt så meget som majs på verdensmarkedet og i 2018 bliver forskellen imellem økonomien i den danske kontra den kinesiske svineproduktion genetableret - altså det bliver igen dobbelt så dyrt at købe foder til et kinesiske svin som et svin produceret uden for Kina og Kina står trods alt for 50 procent af den globale svineproduktion.

Javel men dollaren er jo svag og vil det så ikke bare blive amerikanerne, som løber med ordrene i Kina? Ser man på grafen nedenfor, som viser prisudviklingen på svinekødsbørsen i Chicago, men omregnet til korner, så dollarpåvirkningerne således er inkluderet i prisen, kan man se, at de amerikanske slagtesvinepriser ikke er i top, men de er absolut heller ikke bund. Det er vel at mærke til trods for, at de amerikanske svinetællinger fortsætter med at vise en US svineproduktion i god vækst. At priserne er på vej op, selv om produktionen modsat vores er gået i vejret, skyldes netop en bedre efterspørgsel i kølvandet på en højere økonomisk vækst i USA.

Det korte af det lange er, at efterspørgslen i 2017 var ramt af dollarpåvirkninger, lave priser i Kina og et vådt Nordeuropa, men at udbuddet af slagtesvin ikke er stigende og det er vigtigt, imens efterspørgslen kan blive en god nyhed for priserne på slagtesvin i 2018. Vi erkender, at udgangspunktet er en krone lavere, end vi tidligere håbede på, men vi ser ingen grund til ikke at forvente, at priserne ikke bunder ud i starten af året, som de plejer og at priserne går i vejret hen over foråret og sommeren, som de plejer, men javel fra et udgangspunkt der er en krone lavere, end vi drømte om tidligere i 2017. Foderpriserne er imidlertid stadig lave og dermed bliver 2018 også et positivt år for svineproduktionen
 
 

 
 
 

Stigende trend intakt

En langsigtet faldende trend blev vendt til stigende, da afregningspriserne i Tyskland brød over 11,25 kroner i 2016 og den langsigtede stigende trend blev bekræftet sidste vinter, da priserne faldt tilbage til netop 11,25 kroner, hvor priserne blev afvist og igen gik i vejret hen over foråret.

Herefter brød priserne hen over 2016 sommertoppen sat i 13,75 kroner og teknikken pegede således på stigninger til området over 14 kroner. Den våde sommer og en faldende dollar tog imidlertid momentet ud af priserne og toppen blev sat lavere end ventet. Den lavere sommertop var måske en lille advarsel til den lange stigende pristrend, men det er faktisk en meget dyb korrektion hen over efteråret, som har skudt den lange stigende pristrend i sænk efter brud under 11,25 kroner.

At den lange stigende pristrend i de tyske afregningspriser er brudt, er dog ikke ensbetydende med, at priserne nu skal helt i bund igen. Man skal nemlig vente stor støtte ved oversiden af seneste top - altså i området imellem 10,75 og 11,25 kroner. Samtidig er det meget almindeligt, at der efter et stort fald også kommer en tilsvarende korrektion, hvor priserne søger tilbage imod et stort modstandsområde, som reelt set strækker sig fra 12,25 til 13,25 kroner.

Dermed peger teknikken på, at de tyske afregningspriser skal op med imellem 1,50 og 2,00 kroner hen over foråret og den kommende sommer. Ser vi på den danske notering, kommer man dog ikke uden om, at danskerne har tabt konkurrenceevne i forhold til de tyske afregningspriser og derfor finder vi den tilsvarende danske modstand i området lige under 11,00 kroner. De danske afregningspriser skal således op med 1,00 til 1,50 kroner hen over foråret og sommeren, antyder teknikken.
 
 

 
 
 

Forventning

I kroner pr kg 2016 Tidligere
forventning
Nuværende
forventning
Ændring
1. Kvartal 8,63 kr 10,06 kr 10,06 kr 0,00 kr
2. Kvartal 9,32 kr 11,35 kr 11,35 kr 0,00 kr
3. Kvartal 10,54 kr 11,00 kr 10,92 kr -0,08 kr
4. Kvartal 10,25 kr 10,75 kr 9,75 kr -1,00 kr
Hele året 9,69 kr 10,80 kr 10,52 kr -0,28 kr
  2017      
1. Kvartal 10,06 kr 10,75 kr 9,75 kr -1,00 kr
2. Kvartal 11,35 kr 11,25 kr 10,25 kr -1,00 kr
3. Kvartal 10,92 kr 11,50 kr 10,50 kr -1,00 kr
4. Kvartal     9,75 kr  
Hele året     10,06 kr  
 
Det er klart, at ovenstående prisforventninger er dannet med "det store amerikanske øjemål" og for os betragtes alt inden for cirka +/- 15 øre som godt ramt - Forecasting isn't an exact science!
 
Vi må erkende at sommerpristoppen blev sat lavere end forventet og at den traditionelle efterårsnedtur har været lidt dybere, end vi har set det tidligere år. Dermed bliver vi også tvunget til at nedjustere forventningerne til de danske afregningspriser i 4. kvartal af 2017 med markante en krone pr. kg. 

Nu er kvartalet jo næsten gået, så det skal jo nok vise sig, at vi får ret i nedjusteringen til 9,75 kroner i 4. kvartal, men det er jo også ensbetydende med, at udgangspunktet for 1. kvartal 2018 også er en krone lavere og det er vi selvfølgelig nødt til at tage højde for i vores forventninger til noteringen i 2018.

Det korte af det lange er, at vi fastholder, at priserne bunder ud her hen over vinteren, som de plejer, at vi ser stigninger samt en top hen over sommeren, som vi plejer og at priserne falder tilbage igen i sidste kvartal, som de plejer, men med et udgangspunkt som er en krone lavere ved starten af 2018 og vi sætter således forventningerne tilsvarende lavere.
 
  
 
Opdateret 30.11.2017

Smågrise

 
 

Stadig god produktionsøkonomi

Afregningspriserne på slagtesvin er faldet markant hen over efteråret, men foderpriserne er stadig lave og samtidig er priserne på smågrise også faldet. Dermed er produktionsøkonomien i slagtesvineproduktionen faktisk ikke ringere nu, end den var på samme tidspunkt sidste år og der skal ikke meget opadgående i afregningspriserne på slagtesvin til, inden efterspørgslen efter smågrise igen kommer i omdrejninger.

Ser man på bytteforholdet imellem foder og svinekød, ligger bytteforholdet med de nuværende lidt lave afregningspriser på slagtesvin midt i det langsigtede interval - altså dækningsbidraget er pænt uden at være prangende. Det taler jo imod, at slagtesvineproducenterne ikke vil genfylde staldene og imod at den nuværende svagere efterspørgsel efter smågrise vil fortsætte.

Det der er sket de seneste måneder, er, at priserne på smågrise er kommet fra et højt niveau og der har således været mange penge på spil for både købere og sælgere, så sælgerne har presset på, imens køberne har holdt igen. Grundlæggende står vi imidlertid ikke med en situation, hvor slagtesvineproducenterne lukker på stribe og hvor efterspørgslen efter smågrise således falder i takt med at slagtesvineproducenterne går fra hus og hjem.

Eller skrevet med andre ord, så må vi i dag erkende, at stigningerne på smågrise for et år siden måske nok var overgjorte og at der efter et overgjort rally ofte kommer et overgjort drop, inden markedet finder et mere roligt interval igen.
 
 
 

Stabilt udbud

Men spørgsmålet er, om priserne på slagtesvin kan stige igen. Ser man på udviklingen i antallet af slagtninger i Tyskland, har det bevæget sig stabilt og vi står ikke med en stor fremgang i udbuddet, som taler imod muligheden for højere afregningspriser på slagtesvin.

På samme måde har vi måske nok set en fremgang i antallet af soslagtninger i de seneste måneder, men stigningen kommer fra et lavt niveau og trenden i antallet af slagtninger af søer er fortsat faldende. Der er egentlig ikke noget, som taler for, at smågriseproduktionen er steget markant med et prispressende overudbud til følge.

Det passer i øvrigt også fint sammen med den almindelige konsensus i branchen, nemlig at den bedre økonomi i 2017 ikke skal ses som en anledning til nyinvesteringerne, men i stedet skal bruges til nedbringe bankgæld med. Endelig skal vi stadig lede længe, hvis man vil finde en bank, som er parate til at løbe risikoen i form af udlån til svineproduktion.

Der er kort og godt intet i hverken udbuddet af smågrise eller slagtesvin, som taler for, at priserne bare vil fortsætte med at falde i 2018, men i stedet ser det faktisk ud til, at vi blot står med en reaktion på den markante bevægelse den sidste del af 2016 og den første halvdel af 2017. Når bølgerne fra den reaktion lægger sig, står vi med et moderat udbud, som peger i retning af puljepriser i intervallet imellem 400 og 475 kroner.
 
 

 
 
 

Stort støtteområde

Priserne på puljegrise gik i nedtrend på mellemlang sigt efter brud under 475 kroner tidligere på året. Herefter er det gået meget stærkt i nedadgående retning og priserne står nu ved oversiden af den store bund, som blev dannet i perioden fra 2014 til 2016 og her skal man vente meget stor støtte til priserne.

Samtidig er den lange trend vendt til faldende efter brud under 375 kroner, men det er ikke ensbetydende med, at priserne vil fortsætte ned til 300 kroner nu. I stedet fortæller det os blot, at vi skal forvente, at den næste pristop bliver sat lavere, end pristoppen fra tidligere på året, som blev sat i 550 kroner.

Teknisk set skal vi forvente, at der meget snart bliver sat gang i et rebound/korrektion efter det store drop og netop fordi droppet har været stort, så bliver korrektionen tilsvarende stor. Vi skal således se imod området imellem 450 og 475 kroner i de kommende måneder og her skal man på den anden side forvente at se den næste top i markedet i 2018.
 
 
   
 
   
 

Forventning

I kroner pr kg 2016 Tidligere
forventning
Nuværende
forventning
Ændring
1. Kvartal 338 kr 478 kr 478 kr 0,00 kr
2. Kvartal 357 kr 542 kr 542 kr 0,00 kr
3. Kvartal 403 kr 500 kr 492 kr -8,00 kr
4. Kvartal 409 kr 500 kr 400 kr -100,0 kr
Hele året 2017 377 kr 505 kr 478 kr -27,0 kr
  2017      
1. Kvartal 478 kr 500 kr 450 kr -50,00 kr
2. Kvartal 542 kr 500 kr 450 kr -50,00 kr
3. Kvartal 492 kr 475 kr 425 kr -50,00 kr
4. Kvartal     425 kr  
Hele året 2018     437 kr  
 
Det er klart, at ovenstående prisforventninger er dannet med "det store amerikanske øjemål" og for os betragtes alt inden for cirka +/- 15 kroner som godt ramt - Forecasting isn't an exact science!
 
De tre første kvartaler af 2017 har levet fint op til vores forventninger, ja vi har lige frem opjusteret forventningerne hen over året, men man må også erkende, at det er gået meget hurtigt i nedadgående retning i sidste kvartal af 2017 og derfor ser det ud til, at gennemsnitsprisen for året lander 25 til 30 kroner lavere, end vi satte næsen efter i vores seneste analyse.

Det betyder jo også, at udgangspunktet for 2018 bliver noget lavere og derfor er vi selvfølgelig nødt til at nedjustere forventningerne til puljepriserne i de første kvartaler af 2018. Bemærk dog, at vi fastholder priser godt over 400 kroner og dermed priser over det nuværende niveau og det gør vi i kølvandet på vores slagtesvineanalyse, som taler imod, at priserne vil fortsætte ned i 2018, men også i kølvandet på fortsat lave foderomkostninger i slagtesvineproduktionen.

Man kan også skrive det på en anden måde, nemlig at vi så et voldsomt rally for et år siden og det vi har set hen over efteråret, er reaktionen på de meget store stigninger - højt at flyve dybt at falde - men at vi ser en stor reaktion hen over efteråret er jo ikke ensbetydende med, at verden er holdt op med at spise svinekød og man må samtidig erkende, at svineproduktionen ikke er gået frem i 2017, så der er jo ikke et stort overudbud, som skal lukkes ned, inden priserne igen kan stige.

Nu kan man naturligvis mene meget om forventningerne i skemaet, men det vi dybest set forventer, er, at priserne på smågrise vil bevæge sig i intervallet imellem 400 og 475 kroner i 2018, men måske også i årene frem imod 2020. Bemærk også, hvordan store stigninger i 2011 udløste et efterfølgende fald, inden priserne stabiliserede sig i intervallet imellem 400 og 475 kroner i de efterfølgende år.
 
 
  
 

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer)

Informationerne som ”Dagens Update” bygger på, kommer fra kilder, som agrocom.dk finder pålidelige, men agrocom.dk påtager sig ikke ansvar for deres rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af ”Dagens Update” informationer, analyser og forventninger.

Anbefalingerne, analyserne og forventningerne til prisudviklingen, som man finder i ”Dagens Update”, kan ændres uden varsel.

”Dagens Update” er til personlig brug for agrocom.dk’s abonnenter og må ikke kopieres samt videre distribueres.

”Dagens Update” skal anses som et hjælpeværktøj i forbindelse med afdækning af abonnenternes markedsrisiko i deres virksomhed – heding – og der er ikke tale en investeringsanalyse eller investeringsanbefalinger.

Man skal være opmærksom på, at risikoen for tab i forbindelse med handel med valuta, optioner og futures er betydelig. Man bør derfor overveje, om man har økonomisk styrke til at bruge den form for instrumenter, inden man afdækker sin markedsrisiko med dem.

Det store potentiale der er i handel med futures, optioner og valuta kan både arbejde med dig, men også imod dig.

Man skal være opmærksom på, at handel med futures, optioner og valuta i høj grad kræver psykologisk overskud og man bør derfor overveje, om man har psykologisk styrke til at bruge den form for instrumenter, inden man afdækker sin markedsrisiko med dem.
 
 
 
 
Tilbage til Analyser og Anbefalinger