Prøv gratis klik her 

 
Dagens Update      Handelsmanager      Rådgivning      Kontakt Agrocom.dk

Innovation      Driftsfællesskaber      Driftsledelse      Rekruttertering

Tilmelding
Forside
Landmandspriser
Analyser
Uge resumé
Mælkeblog
Svineblog
Login
 
Udskriv     Vis arkiv 

Se anlyse klik på link nedenfor

 

Hvede      Byg      Maltbyg      Rapsfrø      Gødning     WASDE    Elektricitet


US Dollar    Renter    Råolie (Brent)    Sojaskrå    Fiskemel     Rapskager og skrå

 


Rapskager og skrå

 
Opdateret 11.06.2018 kl. 15:57
 

Rapskageranalyser juni 2018

 

 

Opdateret 11.06.2018  

Køb rapskager

Efter brud under cirka 220 kroner er den korte pristrend vendt til faldende for rapskagerne og på samme måde har brud under cirka 235 euro vendt den korte trend for rapsskråpriserne.

Men den mellemlange trend er stigende efter brud over 190 euro og samtidig er en langsigtet faldende trendlinje også brudt. Dertil kommer, at momentet er stigende og at priserne ligger over de glidende gennemsnit med det korte 100 dages snit over det lange 250 dages snit, samt at begge glidende gennemsnit er stigende.

Kortsigtet kan man ikke udelukke lidt mere nedadgående, men man skal på den anden side vente meget stor teknisk støtte her ved oversiden af 190 kroner, samt ved oversiden af den bund som blev dannet sidst i 2017. På samme måde er der også teknisk støtte ved oversiden af den faldende trendlinje, der blev brudt tidligere på året og oversiden af den linje ligger faktisk også i området omkring 190 kroner.

Javel man kan ikke udelukke, at priserne kan falde en kende mere og måske kortsigtet gå lidt lavere end de 190 kroner, men det her område ligner teknisk set et meget interessant købsområde. Derfor genoptager vi vores anbefalinger om køb af rapskager og rapsskrå på lange terminer og tilføjer, at det vi ser her, sådan set bare er den korrektion, som vi varslede i april og maj.

Får vi en afvisning af priserne her i 190 kroner området, som vi forventer det, er det også ret sikkert, at priserne vil gå imod 225/230 kroner igen, men måske også i 240 kroner. Ja faktisk kan man langsigtet betragtet ikke udelukke priser i 270 kroner i årene frem imod 2020.

Grundlæggende står vi midt i lidt korrektion på sojabørsen i Chicago, men også en dollar der korrigerer. Det kan således ikke udelukkes, at vi får lidt pres på rapsprodukterne herfra, men på den anden side står vi med et afgrødemarked, som sandsynligvis har en del mere opadgående i vente og vi tror ikke meget på, at priserne på rapskager og rapsskrå kan falde af betydning, hvis afgrøderne går i vejret. Dermed ikke være skrevet, at afgrøderne og rapsprodukterne følger hinanden en til en. De grundlæggende forhold udelukker således ikke lidt mere nedadgående, men de taler også for, at man skal dække sig af i forbindelse med den her korrektion og dermed underbygger de vores anbefaling om køb i 190 kroner området.
 
 
 
 
 
 

Rapskageranalyser maj 2018


 

Opdateret 16.05.2018

Korektion efter gennembrud

Efter brud over 190 euro for rapsskrå basis ab lager i Nordvesteuropa er den korte trend vendt til stigende og på samme måde er den korte trend også vendt til stigende for rapskager basis leveret dansk ejendom efter brud over 190 kroner.

Efter brud over 215 euro for rapsskråene og godt 215 kroner for rapskagerne er den mellemlange trend også vendt til stigende, men priserne har mødt lidt kortsigtet modstand og en korrektion tilbage til cirka 215 euro/kroner alt efter om det er skrå eller kager, må forventes i de kommende uger.

Den korrektion må imidlertid ikke tages som tegn på, at priserne igen skal helt i bund. Til trods for USDA forventninger om nye produktionsrekorder på sojamarkedet i det kommende høstår, skal der alligevel trækkes på de globale sojalagre. Samtidig peger de første ny høstestimater på et lagertræk på stort set alle kornarter.

Teknisk får vi bekræftet, at der på den lidt længere bane skal kigges mere op end ned. Priserne på rapskager og rapsskrå er nemlig brudt ud af en langsigtet faldende kile i opadgående retning. Samtidig er momentet stigende og priserne ligger over de glidende gennemsnit, imens de glidende gennemsnit også er stigende med det korte 100 dages snit over det lange 250 dages snit.

Endelig må man ikke være blind for, at dollaren er vendt og at inflationen er på vej op. Det har øget pengestrømmen ind på råvarebørserne, fordi råvarer anses som en god værdisikring af ens penge.

Både de grundlæggende og tekniske forhold peger således på, at en kommende korrektion skal ses som en købsmulighed og at man som køber ikke må læne sig tilbage i forventningen om, at priserne skal helt i bund igen. Det skal de ikke - eller jo måske med tiden, men ikke før efter en periode med høje produktionsstimulerende afgrødepriser.
 
 
 
 
 

Rapskageranalyser april 2018

 

 

Opdateret 19.04.2018

Oversolgt rapskage marked

Priserne på rapsskrå er gået meget markant i vejret og ligger nu på sit højeste niveau siden 2015 i sympati med stigende priser på sojaskrå. Rapsskråpriserne finder imidlertid også støtte i dårlig økonomi på rapsmøllerne i Europa.

Importeret palme- og sojaolie er billigt og det har ramt oliemøllernes produktionsøkonomi og nogle møller vælger at bruge anledningen til at lukke de mindst rentable linjer ned enten midlertidigt eller for bestandigt. Købes der palme- eller sojaolie på verdensmarkedet, følger der imidlertid ikke en produktion af rapsskrå og -kage med i kølvandet og dermed falder udbuddet af rapskager og -skrå på det interne marked i EU.

Teknisk må vi imidlertid erkende, at rapsskråmarkedet er meget overkøbt lige som sojaskråmarkedet. Som det fremgår af grafen, har RSI ligget over 70 siden nytår og det taler for, at priserne er sårbare overfor en ret dyb korrektion.

En langsigtet faldende trend er imidlertid brudt efter priserne brød over 215 euro tidligere på året. Det fortæller os, at bunden blev sat i 2017 ved oversiden af 170 euro og selv om vi nok skal se noget korrektion de kommende uger, ja så skal man ikke forvente, at priserne falder helt tilbage til 170 euro igen. I stedet skal man vente meget stor støtte til priserne i 210/220 euro området svarende til oversiden af den faldende trendlinje, som blev brudt tidligere på året.

Bemærk også at momentet er stigende samt at vi har priserne over de glidende gennemsnit. Dertil kommer, at de glidende gennemsnit også er stigende med det korte 100 dages snit over det lange 250 dages snit. Indikatorerne siger således, at markedet er oversolgt og at der skal korrigeres, men at vi herefter igen skal se noget opadgående.
 
 
 
 
 
Opdateret 07.02.2018

Resumé

Vi har tidligere anbefalet køb af den simple grund, at historien viser, at priser imellem 170 og 190 kroner er bundpriser og har man købt billigt, slipper man jo for at købe dyrt. Nu er priserne brudt over 190 kroner og den korte trend vender til stigende. Dermed får vi atter bekræftet, at 170 til 190 kroner området er et købsområdet og bruddet over udløser samtidig et egentligt teknisk købssignal
 
 

 
 
 

Købssignal på rapskager og -skrå

Tørke i Argentina har sendt priserne på sojaskrå i vejret og priserne på rapsskrå basis ab oliemølle i Nordvesteuropa halter med op. Javel stigningerne er dog blevet begrænset af et dollarfald, som udligner lidt af stigningerne målt i vores valuta.

Nu er det imidlertid sådan, at dollaren har ramte et stort støtteområde imellem 5,90 og 6,20 kroner og der er dannet positiv divergens imellem dollarkursen og momentindikatoren RSI. Det er ofte et tidligt tegn på, at der vil ske noget opadgående.

Grundlæggende er renteforskellen imellem Euroland og USA på vej i vejret igen og det taler også for, at dollarnedturen synger på absolut sidste vers. Dollaren har hidtil begrænset stigningerne på rapsskrå målt i vores valuta, men det kan vise sig, at dollaren kommer til at øge de opadgående muligheder i de kommende måneder.

Teknisk er priserne på rapsskrå brudt over 190 euro og dermed vender den mellemlange trend til stigende og et købssignal udløses. I de sidste par uger har vi dog set noget korrektion, som sender priserne tilbage imod oversiden af netop 190 euro, men korrektioner efter store gennembrud er mere reglen end undtagelsen og skal blot ses som en god købsmulighed.

Bryder priserne også over 210 euro, er en langsigtet faldende trend brudt, men vi skal se priserne over 240 euro, inden den lange trend vender til stigende. Teknisk set er det ret sikkert, at priserne bryder over 210 euro, men det blæser omvendt i vinden, om priserne vil bryde over 240 euro, men det er i grunden også ligegyldigt. Der skal købes nu og ikke efter brud over 240 euro. N.B. Bemærk det stigende moment, som bekræfter, at der skal kigges opad
 
 

Teknisk analyse og strategiforslag rapskager

Strategiforsalg køber:
  • Køb nu efter brud over 190 kroner
  • Køb mere efter et eventuelt brud over 200 kroner
  • Stop købene imellem 210 og 220 kroner, fordi priserne i givet fald er tæt på et modstandsområde og således en midlertidig top
  • Køb dog igen hvis priserne bryder over 220 kroner, men stop købene i området over 230/240 kroner.
 
N.B. De fysiske rapskagepriser basis ab gård i Danmark, som ovenstående strategiforslag tager udgangspunkt i, kan følges dagligt på agrocom.dk under både Dagens Update og Landmandspriser og prisgraferne opdateres ugentligt under afsnittet landmandspriser.
 
Det har atter vist sig, at priserne imellem 170 og 190 kroner er gode købspriser. Priserne er nemlig brudt over 190 kroner. Dermed vender den korte trend til stigende og vi står således med en afvisning af priserne ved oversiden af 170 kroner. Samtidig er priserne brudt over 100 og 250 dages glidende gennemsnit og det bekræfter den korte stigende trend.

Langsigtet er trenden dog stadig faldende, men bryder priserne over 200 kroner, brydes den lange faldende trend. Vi kan dog ikke tale om en egentlig langsigtet stigende trend, før priserne eventuelt bryder over 215/220 kroner. Sker det, skal man imidlertid vente stigninger til 250 kroner området.

Vi skal imidlertid ikke tænke på, om priserne kan bryde over 220 kroner eller ej. Nu har vi fået bekræftet, at vi har set bunden og har man endnu ikke fulgt tidligere anbefalinger om køb, så er det sidste chance nu. Ellers risikerer man at blive fanget på mellemhånd med en svær beslutning om køb eller ikke køb til 225/230 kroner.
 
 
 
 

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer)

Informationerne som ”Dagens Update” bygger på, kommer fra kilder, som agrocom.dk finder pålidelige, men agrocom.dk påtager sig ikke ansvar for deres rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af ”Dagens Update” informationer, analyser og forventninger.

Anbefalingerne, analyserne og forventningerne til prisudviklingen, som man finder i ”Dagens Update”, kan ændres uden varsel.

”Dagens Update” er til personlig brug for agrocom.dk’s abonnenter og må ikke kopieres samt videre distribueres.

”Dagens Update” skal anses som et hjælpeværktøj i forbindelse med afdækning af abonnenternes markedsrisiko i deres virksomhed – hedging – og der er ikke tale en investeringsanalyse eller investeringsanbefalinger.

Man skal være opmærksom på, at risikoen for tab i forbindelse med handel med valuta, optioner og futures er betydelig. Man bør derfor overveje, om man har økonomisk styrke til at bruge den form for instrumenter, inden man afdækker sin markedsrisiko med dem.

Det store potentiale der er i handel med futures, optioner og valuta kan både arbejde med dig, men også imod dig.

Man skal være opmærksom på, at handel med futures, optioner og valuta i høj grad kræver psykologisk overskud og man bør derfor overveje, om man har psykologisk styrke til at bruge den form for instrumenter, inden man afdækker sin markedsrisiko med dem.
 
 


Tilbage til Analyser og Anbefalinger