Prøv gratis klik her 

 
Dagens Update      Hotline      Rådgivning      Kontakt Agrocom.dk

Innovation      Driftsfællesskaber      Driftsledelse      Rekruttertering

Tilmelding
Forside
Landmandspriser
Analyser
Uge resumé
Mælkeblog
Svineblog
Login
 
Udskriv     Vis arkiv 

Se anlyse klik på link nedenfor

 

Hvede      Byg      Maltbyg      Rapsfrø      Gødning     WASDE    Elektricitet


US Dollar    Renter    Råolie (Brent)    Sojaskrå    Fiskemel     Rapskager og skrå

 


Rapskager og skrå

 
Opdateret 11.12.2018 kl. 09:04
 

Rapskageranalyser december 2018


 

Opdateret 10.12.2018  

Vent med køb af rapskager

 
Priserne på rapsskrå er fortsat fanget i området lige under 245 euro og spørgsmålet er, om rapsskråene skal med hveden og majsen i vejret eller med sojaen ned?

Tekniske er den korte trend hverken stigende eller faldende, men den mellemlange trend er stigende siden brud over 190 euro tidligere på året. Bryder priserne også over 245 euro, bliver den mellemlange stigende trend bekræftet og samtidig vender den lange trend også til stigende, imens den korte stigende trend bliver genoptaget. Brud over 245 euro udløser således et købssignal i den tunge kategori.

Bryder rapsskråene omvendt under 220 euro, vender den korte trend til faldende og brud under cirka 200 euro vender den mellemlange trend til faldende. Brud under 200 euro sender også signal om, at priserne skal tilbage til det langsigtede bundområde lige over 170 euro. Brud under 220 og 200 euro udløser således et salgssignal og det er jo det samme som et vent med køb signal, men et drop til +170 euro området bør udløse køb på lange kontrakter.

Det efterlader os med følgende handelsstrategi. Vent med køb, fordi de grundlæggende forhold sår lidt tvivl om rapsskråene skal med kornet op eller proteinet ned, men køb hvis priserne bryder over 245 euro. Stop imidlertid indkøbene igen i området over 275 euro, fordi priserne i givet fald nærmer sig et langsigtet topområde. Omvendt skal man fortsætte med at afvente, hvis priserne bryder under 220 og under 200 euro, men køb stort ind på lange kontrakter i +170 euro området
 
 
 
 
 

Rapskageranalyser november 2018


 

Opdateret 07.11.2018

Usikkerhed om rapskagerne

 
Priserne på rapsskrå er i en stigende trend på kort og mellemlang sigt efter brud over henholdsvis 185 og 195 euro, men priserne har også mødt modstand i området lige under 245 euro og siden har vi set en del korrektion. Bryder priserne over 245 euro, vender den lange trend også til stigende og i givet fald er det ret sikkert, at priserne skal imod 290 euro området eller højere.

Bryder priserne omvendt under 220 euro, vender den korte trend til faldende og brud under 200 euro vender den mellemlange trend til faldende. Brud under 200 euro sender samtidig signal om, at priserne atter skal i bund og dermed ned i det langsigtede købsområde i området over 170 euro.

Spørgsmålet er således, om priserne skal i bund igen, eller om de skal helt i top først? Bemærk det stigende moment på både RSI og MACD, men også at priserne ligger over de glidende gennemsnit, som begge er stigende med det korte 100 dages snit over det lange 250 dages snit. Man kan således sige, at den korte og mellemlange trend samt de tekniske indikatorer peger på højere priser.

Grundlæggende er det dog sådan, at vi ser på et presset sojaskrå og sojaoliemarked, men også et kornmarked, hvor priserne også peger op. De grundlæggende forhold peger således i begge retninger, men man kan måske påstå, at var det meningen, at rapsskråene og -kagerne skal med sojaprodukterne ned, var det nok allerede sket. Endelig kommer man heller ikke uden om, at både den korte, mellemlang og lange dollartrend er op.

Det efterlader os med følgende strategi: Købte man ikke, da priserne sidst var nede i det langsigtede købsområde lige over 170 euro, skal man købe nu. Bryder priserne over 245 euro, får man sidste købsmulighed, fordi herefter vil priserne hurtigt ramme et topområde, hvor køb er forbundet med stor risiko. Bryder priserne omvendt under 220 euro, afventer man med yderligere køb og det samme gælder ved brud under 200 euro. Fald til +170 euro området bør imidlertid udløse køb på lange kontrakter ind i 2019 og 2020, hvis det er muligt.

Oversat til danske priser basis leveret dansk gård på rapskager, så køb og køb mere ved brud over 230 kroner, eller afvent køb ved brud under 210 og 195 kroner. Køb på lange kontrakter efter et eventuelt fald til 180 kroner området, men vi skal understrege, at for nuværende er en bevægelse op imod 260 kroner området langt mere sandsynligt end et fald til 180 kroner
 
 
 
 
 

Rapskageranalyser oktober 2018

 

 

Opdateret 18.10.2018  

Vent på svar fra markedet

Mange læser er måske af den opfattelse, at vi kan se ind i fremtiden og således altid kender det rigtige svar på, hvad der vil ske, men sådan er det desværre ikke. Vi lavere analyser og ud fra de analyser lægger vi strategier i forhold til det mest sandsynlige scenarium, men også i forhold til det mindre sandsynlige.

Samtidig er det nogen gange sådan, at stigninger er lige så sandsynlige som fald og sådan en situation har vi egentlig lige nu på rapsskråmarkedet. Grundlæggende kan man nemlig være i tvivl om rapskråene, vil fortsætte med at blive begrænset af sojaskråen, eller om rapsskråene vil følge priserne på foderkorn op. Teknisk er priserne samtidig tæt ved sit højeste set over de sidste tre år, men langsigtet betragtet er de faktisk "kun" halvvejs fra toppen. Dertil kommer, at dollaren endnu ikke har meldt klart ud om, hvad der skal ske i de kommende måneder.

Vi står således i en situation, hvor vi med sikkerhed kan sige, at enten skal priserne op, eller også skal de ned. Men det svar kan vi jo ikke bruge til noget og hvem skal man spørge for at få det rigtige svar? Og det er meget enkelt. Det er nemlig markedet, som ligger inde med det rigtige svar og nu gælder det blot om at tilpasse strategien i forhold til de svar, som måtte komme fra markedet.

Lige nu er den lange trend hverken stigende eller faldende, men den mellemlange trend er faktisk stigende. Bryder priserne over 245 euro, får vi den mellemlange stigende trend bekræftet og den lange trend vender til stigende. I givet fald får vi et teknisk signal om, at priserne skal imod topområdet imellem 290 og 320 euro. Brud over 245 euro udløser således et købssignal, fordi markedet fortæller os, at priserne skal længere op.

Den korte trend er imidlertid faldende efter den lille top fra august og bryder priserne under 220 euro, får den mellemlange stigende trend et skud for boven. Bryder priserne også under 200 euro, vender den mellemlange trend ligefrem til faldende og sker det, skal man vente priserne helt i bund igen, hvor man så får en ny gylden købsmulighed nede i området lige over 170 euro.

Det efterlader os med følgende strategi:
  • Afvent fordi vi ikke ved, hvad der skal ske
  • Køb ved brud over 245 euro, fordi priserne i givet fald skal op
  • Afvent yderligere køb ved brud under 220 euro
  • Afvent yderligere køb ved brud under 198/200 euro
  • Køb på lange kontrakter i området over 170 euro
Jamen hvor kan jeg følge priserne på rapsskrå basis ab oliemølle i Nordvesteuropa? Gør som os og lav en aftale med Reuters, eller stol på at vi nok skal skrive om det, når prisgennembruddene kommer. Jamen kunne i så ikke bare sende en kort besked og så var vi fri for alt det læseri? Jo men for os er det afgørende, at læserne ved, hvilket tankesæt der ligger bag vores anbefalinger og strategier, ellers har læserne jo ikke mulighed for at vurdere vores anbefalinger og således være enig eller uenig.
 
 
 
 
 

Rapskageranalyser september 2018


 

Opdateret 10.09.2018  

Højere eller lavere priser??

Priserne på rapskager står på et særdeles interessant stade teknisk set, hvor de enten skal ned igen, eller vil fortsætte op og grundlæggende kan man sige, at spørgsmålet er, om rapsskråene skal med den amerikanske sojaskrå ned, eller om den skal med dollaren, hveden og de brasilianske sojaskrå op.

Den korte og mellemlange trend er stigende efter brud over 190 euro, men bryder priserne under 225 euro igen, vender den korte trend tilbage til faldende og brud under 205/210 euro vender den mellemlange trend til faldende. I givet fald skal priserne trilbage til området imellem 170 og 190 euro igen. Men bryder priserne omvendt over 245 euro, bliver den korte og mellemlange stigende trend bekræftet og sker det, er der meget mere opadgående i vente. Man kan således sige, at brud under 225 euro = med at rapsskråene skal med sojaskråen ned og at brud over 245 euro = med at rapsskråen skal med hveden i vejret.

Langsigtet har momentet længe været stigende og dermed blev der sendt tekniske signaler om noget opadgående længe inden, at tørke ramte Europa. Efterfølgende er priserne brudt ud af en faldende kile i opadgående retning, efter priserne i to omgange fandt støtte i 170 euro. Dermed er fem års nedtur afsluttet. Momentet er stadig stigende og priserne ligger over de glidende genemsnit med det korte 100 dages snit over det lange 250 dages snit. De tekniske indikatorer peger således mere op end ned.

Bliver priserne afvist her ved undersiden af 245 euro og bryder de under 225 euro, ja så står vi med langsigtet intervalhandel, hvor 170/190 euro området skal ses som et bundområde og 225/245 euro området som topområdet i intervallet. Bryder priserne omvendt over 245 euro, vender den lange trend også til stigende og sker det, skal vi forvente stigninger til området imellem 290 og 320 euro. Hvad kommer til at ske? Ja vi ved det ikke, men vi er tilhænger af, at man lader markedet levere svaret. Har man ikke købt, da priserne var i bund først på året og i takt med at vi har fået købssignaler fra de opadgående tekniske gennembrud, ja så skal man afvente køb, men bryder priserne over 245 euro, skal der efterfølgende købes. Bryder priserne derimod under 225 euro og under 205 euro, fortsætter man med at afvente køb.
 
 
 
 
 
 

Rapskageranalyser august 2018

Ældre analyser gå i arkivet ovenfor

 

Opdateret 21.08.2018

 
 
 

Tæt på nyt købssignal

På engrosmarkedet basis ab oliemølle i Nordvesteuropa er priserne på rapsskrå i kortsigtet optrend efter brud over 190 euro først på året. Det gennembrud udløste et købssignal og efterfølgende er priserne også brudt over 205 euro. Dermed vendte den mellemlange trend også til stigende og endnu et købssignal blev udløst.

Efterfølgende har vi set en dyb korrektion, som sendte priserne tilbage til oversiden af 205 euro, hvor priserne blev afvist. Korrektionen og især afvisningen af priserne bekræftede den mellemlange stigende trend. Da priserne brød over 220 euro igen, fik vi således endnu et købssignal og nu står priserne overfor en afgørende test af modstanden i 245 euro.

Bryder priserne over her, vender den lange trend også til strigende og i givet fald udløses sidste købssignal i denne omgang - Eller ja det vil sige, at der kan komme flere købssignaler på vejen op imod 300/320 euro, men i givet fald er priserne nået op i de tynde luftlag, hvor det er en dårlig ide at købe på lange kontrakter. Bryder priserne over 345 euro - og det gør de - skal man købe og gør man ikke det, beslutter man i samme åndedrag at stå højprismarkedet igennem med køb fra hånden og i munden. Bryder priserne over 245 euro, får vi også signal om, at det vil vare noget tid, inden priserne eventuelt igen vender tilbage til området under 200 euro. Dermed ikke være skrevet, at det ikke kommer til at ske, men det bliver tidligst langt inde i 2019 og måske først i 2020.

Grafen nedenfor viser, hvordan priserne på rapskager basis leveret dansk ejendom er brudt ud af en faldende kile, samt hovrdan priserne er vendt tilbage til oversiden af den faldende kile, inden de blev afvist. På samme måde vendte den mellemlange trend til stigende efter brud over 190 kroner og det udløste et købssignal. Igen priserne har været tilbage ved oversiden af de 190 kroner. Det gav os en købsmulighed, men nu er priserne igen gået i vejret. Bryder priserne på rapskager over 230 kroner, vender den lange trend også til stigende. I givet fald skal vi vente stigninger til cirka 270 kroner og samtidig skal vi i givet fald heller ikke forvente, at priserne vender tilbage til området under 190 kroner før tidligst langt inde i 2019 og måske først i 2020
 
 
 
 
 
 
Opdateret 01.08.2018  

Køb rapskager

Tidligere på året brød priserne over 170 kroner basis leveret dansk ejendom og dermed vendte den korte trend til stigende. Samtidig fik vi igen bekræftet, at det er en rigtig god ide at købe, når priserne er i området imellem 170 og 190 kroner. Efterfølgende blev en langsigtet faldende trendlinje brudt og det gennembrud afsluttede flere års langsigtet faldende trend. I juni så vi imidlertid en dyb korrektion tilbage til oversiden af den langsigtede faldende trendlinje, men korrektioner efter store gennembrud er mere reglen end undtagelsen.

Samtidig ser vi som regel støtte ved oversiden af gennembrudsområdet og det skete også denne gang. Forleden brød priserne over 210 kroner og dermed blev der dannet en lille lokal bund, som dels afslutter den dybe korrektion og dels bekræfter bruddet på den langsigtede faldende trend.

Teknisk set skal vi nu forvente priserne imod området imellem 230 og 250 kroner i de kommende uger og her er der modstand, men at der er modstand, er ikke ensbetydende med, at priserne med tiden ikke kan gå højere.

Der er ofte en vis sammenhæng imellem priserne på korn og priserne på rapskager og området omkring 240 kroner repræsenterer reelt set den tilsvarende modstand i 220 euro på hvedebørsen i Paris. De 220 euro i Paris er endnu ikke brudt, men det er den tilsvarende modstand på det fysiske foderkornsmarked i Nordeuropa. Det kan således ikke udelukkes, at priserne på rapskager rent faktisk bryder over 230/250 kroner området og dermed tager hele turen tilbage til 270 kroner området.
 
 
 
 
 

Rapskageranalyser juli 2018

Ældre analyser gå i arkivet ovenfor

 

Opdateret 05.07.2018  

Stort rebound på rapskager

Den korte trend er vendt til faldende efter brud under 215/220 kroner tidligere på året og den korte faldende trend sendte priserne tilbage til et stort støtteområde, der ligger i området imellem 170 og 190 kroner. Samtidig faldt priserne tilbage til oversiden af en faldende trendlinje, som blev brudt sidst i 2017 og i vores seneste analyse af rapskagepriserne anbefalede vi køb af rapskager på lange kontrakter i netop området lige over 190 kroner.

Siden har vi set et kraftigt rebound, hvor et pres fra faldende priser på sojaskrå, er mere end udlignet af støtte fra dels stigende priser på afgrøderne i Europa og dels en stigende dollar. Det kraftige rebound bekræfter, at 190 kroner er et godt købsområde. I sidste uge faldt priserne på rapskager dog lidt igen og skulle det vise sig, at de falder tilbage imod 190 kroner igen, skal et sådan fald ses som en ideel købsmulighed.

Går priserne omvendt i vejret og således bryder over 210 kroner, vender den korte trend tilbage til stigende. I givet fald skal vi efterfølgende vente stigninger til området imellem 230 og 250 kroner. Brud over 210 kroner udløser således et stort købssignal til dem, som ikke købte, da priserne var nede i 190 kroner området. Altså køb ved fald til godt 190 kroner eller køb ved brud over 210 kroner, men stop købene hvis priserne ogås bryder over 225/230 kroner, fordi priserne i givet fald kommer op i et stort modstandsområde med stor mulighed for en pristop.
 
 
 
 
 

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer)

Informationerne som ”Dagens Update” bygger på, kommer fra kilder, som agrocom.dk finder pålidelige, men agrocom.dk påtager sig ikke ansvar for deres rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af ”Dagens Update” informationer, analyser og forventninger.

Anbefalingerne, analyserne og forventningerne til prisudviklingen, som man finder i ”Dagens Update”, kan ændres uden varsel.

”Dagens Update” er til personlig brug for agrocom.dk’s abonnenter og må ikke kopieres samt videre distribueres.

”Dagens Update” skal anses som et hjælpeværktøj i forbindelse med afdækning af abonnenternes markedsrisiko i deres virksomhed – hedging – og der er ikke tale en investeringsanalyse eller investeringsanbefalinger.

Man skal være opmærksom på, at risikoen for tab i forbindelse med handel med valuta, optioner og futures er betydelig. Man bør derfor overveje, om man har økonomisk styrke til at bruge den form for instrumenter, inden man afdækker sin markedsrisiko med dem.

Det store potentiale der er i handel med futures, optioner og valuta kan både arbejde med dig, men også imod dig.

Man skal være opmærksom på, at handel med futures, optioner og valuta i høj grad kræver psykologisk overskud og man bør derfor overveje, om man har psykologisk styrke til at bruge den form for instrumenter, inden man afdækker sin markedsrisiko med dem.
 
 


Tilbage til Analyser og Anbefalinger